plakat smog

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Wójt Gminy Tokarnia przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzana będzie inwentaryzacja palenisk oraz kontrole dotyczące spalania odpadów, a kto termicznie przekształca odpady podlegać będzie karze grzywny.

Jakość powietrza szczególnie nocami jest zła i można ją monitorować z czujników zamontowanych w Tokarni, Krzczonowie i Skomielnej Czarnej.

Wyniki pomiarów są prezentowane na bieżąco na stronie na stronie internetowej gminy i stronie firmy Airly.

Prosimy o dostosowanie się do w/w zakazu co pomoże nam wszystkim oddychać świeżym i czystym powietrzem w naszej gminie.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska