ilustracja kompostownik

PROGRAM DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUP PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Urząd Gminy w Tokarni rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń na bezpłatne użyczenie Mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 litrów, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością Właściciela nieruchomości
Przyjmowanie wniosków od 3 czerwca 2024 roku. Informacje pod numerem telefonu: 123728231.

Regulamin oraz wzór wniosku do pobrania
        
INFORMACJE DODATKOWE:

  • liczba kompostowników jest ograniczona
  • kompostownik można będzie odebrać po podpisaniu umowy użyczenia
  • kompostownik do odbioru będzie w pudełku i należy go samodzielnie zmontować na podstawie załączonej instrukcji montażu
  • kompostownik na postawie umowy użyczamy na 3 lata, po tym okresie przechodzi on na własność osoby podpisującej umowę
  • należy posiadać nieruchomość na terenie gminy oraz złożoną deklarację „śmieciową”
  • nie można mieć zaległości w opłatach za śmieci
    osoby które otrzymają kompostownik będą musiały składać corocznie ankietę dotyczącą bioodpadów
  • firma wywozowa nie będzie odbierać bioodpadów
  • sposób wykorzystywania kompostownika będzie kontrolowany