ilustracja sprzedaż preferencyjna węgla

Gmina Tokarnia, zgodnie z przyjętymi zmianami w ustawie dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe ogłasza że od dnia 1 maja 2023 r.  do 31 lipca 2023 r.

prowadzona będzie tzw. sprzedaż końcowa węgla, nabór wniosków będzie trwał tylko do dnia 30 czerwca 2023 r. Gmina Tokarnia posiada na sprzedaż 64,5 ton węgla w następujących asortymentach:

  • „Karlik” EKOGROSZEK – 64 tony – kopalnia Piast,
  • KOSTKA – 0,5 tony – kopalnia PIAST
     

Zmiany w ustawie zakładają:

  • wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla tj. mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  • brak limitu ilościowego tj. zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • węgiel dla mieszkańców innych gmin tj. zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska