ilustracja sport kwalifikowany

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2023 roku. 

Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego na 2023 rok zaplanowano w budżecie Gminy Tokarnia 80 000,00 zł.

Wpłynęły cztery oferty w wyznaczonym terminie. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i prawne.

Kwota dofinansowania wynosi: 

1. Młodzieżowy Ludowy KS „Cyrhla” Krzczonów: 29 500,00 zł.

2. Klub Sportowy „Football Academy” Tokarnia: 10 000,00 zł.

3. Klub Sportowy „Radwan” ze Skomielnej Czarnej: 12 500,00 zł.

4. GKS „Beskid” Tokarnia: 28 000,00 zł.

Wójt Gminy Tokarnia

Marek Kluska