ilustracja SUMP

Gmina Tokarnia jest partnerem PZMM OFM do roku 2032+,

który ma na celu wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności obszaru funkcjonalnego Myślenic, który tworzą terytoria gmin: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+”, uwagi i wnioski do dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 02.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Myślenice, a pozostałe gminy są Partnerami, stąd Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w ramach konsultacji społecznych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składania ewentualnych uwag. Konsultowane dokumenty i formy składania uwag udostępnione są na stronie internetowej Lidera -> Ogłoszenie: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+