ilustracja Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+.

Obszar Funkcjonalny Myślenic obejmuje dziewięć gmin: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Siepraw, Sułkowice, Raciechowice, Tokarnia, Wiśniowa.

Głównym celem Planu jest poprawa funkcjonowania transportu i stworzenie warunków do rozwoju ekologicznych sposobów przemieszczania się. Co ważne, w ramach planu rozpatrywane są potrzeby obszaru funkcjonalnego jako całości.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest tworzony przy udziale mieszkańców. Gotowy dokument wskaże kierunki i działania, które przyczynią się do poprawy naszego życia codziennego. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ułatwi pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na nowe inwestycje transportowe.

Jeżeli interesujesz się transportem publicznym, urbanistyką, kwestiami związanymi z planowaniem przestrzennym lub lubisz działać społecznie, serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe, podczas którego będziesz mieć możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami, planami, rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do poprawy życia i środowiska w naszym regionie. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu.

Zapraszamy do zarejestrowania się na spotkanie na stronie internetowej: www.mobilne.myslenice.pl.