logo programu Czyste Powietrze

31 marca o godzinie 18.30 w Domu Ludowym w Skomielnej Czarnej w odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy Tokarnia dot. zasad składania i rozliczania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż Marek Kluska