ilustracja pomoc rodzicom dzieci ukraińskich

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację, w języku polskim i ukraińskim, dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy.

W materiale znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy