logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w 2022 roku biuletynem „Pracuj w Małopolsce".

Tematem przewodnim numeru jest „Barometr zawodów 2022" – prognoza rynku pracy, przedstawiająca zapotrzebowanie na zawody w Małopolsce.
W publikacji również omówienie „Barometru Zawodów" w poszczególnych powiatach oraz ciekawe wywiady z uczniem i mistrzami dekarstwa na temat deficytowego obecnie zawodu blacharz-dekarz.
Ponadto w rozmowie z Michałem Kądziołką, wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie poruszamy zagadnienia dotyczące zapotrzebowania na zawody w Małopolsce, doradztwa zawodowego, wyzwań i zmian na rynku pracy.
W biuletynie także o priorytetach wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku.
„Pracuj w Małopolsce" 

Zachęcamy do lektury. https://wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/16743075/Pracuj%20w%20Ma%C5%82opolsce/7945b3ce-71d6-4c88-b748-c690ca05a07f