ilustracja artykułu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI,  poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że poszukuje pielęgniarki/asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna medycznego bądź innej osoby spełniającej kwalifikacje chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Tokarnia.

Do zadań pielęgniarki/asystenta/opiekuna medycznego należeć będzie:

  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
  • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
  • pomoc w usprawnianiu i przenoszeniu,
  • kształtowanie relacji społecznych.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63.

Kierownik GOPS w Tokarni mgr Aleksandra Majerek Zięba