Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 15 150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100),

wybór ławników

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Gminy Tokarnia o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Rejonowy w Myślenicach - 1 ławnika.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Tokarnia.

logo autobus

Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 20 200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście  złotych 00/100).