ilustracja informacja wójta

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących ustalenia i zniesienia urzędowych nazw części miejscowości w gminie Tokarnia.

ilustracja komunikat wójta

INFORMACJA

             Wójt Gminy Tokarnia zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2022r.  informuję, że w dniach od 28 kwietnia do 9 maja 2022 r. przeprowadza się konsultację społeczne dotyczące ustalenia i zniesienia urzędowych nazw części miejscowości w gminie Tokarnia:

 I. Ustalenie urzędowych nazw części miejscowości w gminie Tokarnia:

1) Sołtystwo (część wsi Bogdanówka),

2) Syrki (część wsi Bogdanówka),

3) Szopy (część wsi Bogdanówka),

4)  U Chuchra (część wsi Bogdanówka),

5) Dziejce (część wsi Krzczonów),

6) Hanuszki (część wsi Krzczonów),

7) Pod Hyrbem (część wsi Krzczonów),

8) Proszkowce (część wsi Krzczonów),

9) Surgi (część wsi Krzczonów),

10) Jabconie (część wsi Skomielna Czarna),

11) Jędrochy (część wsi Skomielna Czarna),

12)  Karczma (część wsi Skomielna Czarna),

13)  Madonie (część wsi Skomielna Czarna),

14)  Sajbory (część wsi Skomielna Czarna),

15)  U Jochymki (część wsi Skomielna Czarna),

16)  Zagrody (część wsi Skomielna Czarna),

17)  Za Wodą (część wsi Skomielna Czarna),

18)  Chlebiorzówka (część wsi Tokarnia),

19)  Debenosy (część wsi Tokarnia),

20)  Dziołek (część wsi Tokarnia),

21)  Dziubras Dolny (część wsi Tokarnia),

22)  Dziubras Górny (część wsi Tokarnia),

23)  Jątyki (część wsi Tokarnia),

24)  Jurczaki (część wsi Tokarnia),

25)  Lipki (część wsi Tokarnia),

26)  Młyny (część wsi Tokarnia),

27)  Morgi (część wsi Tokarnia),

28)  Nad Kasprem (część wsi Tokarnia),

29)  Na Zamku (część wsi Tokarnia),

30)  Osiedle (część wsi Tokarnia),

31)  Pod Lasem (część wsi Tokarnia),

32)  Polana (część wsi Tokarnia),

33)  Przymiarki (część wsi Tokarnia),

34)  Tarnów (część wsi Tokarnia),

35)  Dyrcowo (część wsi Więciórka),

36)  Florkówka (część wsi Więciórka),

37)  Hucisko (część wsi Więciórka),

38)  Kempingi (część wsi Więciórka),

39)  Muchy (część wsi Zawadka).

II. Zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości w gminie Tokarnia:

Dziubras (część wsi Tokarnia).

 2.Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy części miejscowości wymienionych w pkt. I i pkt. II.

 Konsultacje prowadzone będą się w formie: 

a)  Badania opinii mieszkańców poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu, będącego przedmiotem konsultacji, w Urzędzie Gminy Tokarnia, w pok. nr 9;

b)  Dyżuru konsultacyjnego w dniach od 28 kwietnia do 09 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Tokarnia, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu Gminy

c)   Umieszczenia na stronach BIP Urzędu Gminy Tokarnia oraz strony internetowej www.tokarnia.info.pl projektu dokumentu, będącego przedmiotem konsultacji.

d)  Wyrażenia swojej opinii przez mieszkańców ustnie oraz poprzez złożenia podpisu na odpowiedniej liście.

 Projektowana uchwała Rady Gminy Tokarnia, która podlega  konsultacją społecznym stanowi załącznik niniejszej informacji. Załącznik dostępny do pobrania.

Wójt mgr inż. Marek Kluska

 

 

ilustracja komunikat wójta

W dniu 15 kwietnia 2022 r. (tj. Wielki Piątek) Urząd Gminy w Tokarni i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni będą nieczynne.