Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Tokarnia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska