ilustracja Komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 344) informuje, że od 12 lipca 2023 roku do 1 sierpnia 2023 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.


Wójt Gminy Tokarnia mgr inż Marek Kluska