ilustracja asystent

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

GOPS Tokarnia PILNIE poszukuje pielęgniarki / asystenta osoby niepełnosprawnej / ratownika medycznego/ opiekuna medycznego bądź innej osoby spełniającej kwalifikacje/doświadczenie, chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch niepełnosprawnych dziewczynek z terenu Gminy Tokarnia.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63/ 639 853 999.