plakat segregacja

Spis treści

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • części roślin - gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • fusy z kawy i herbaty
 • owoce
 • skorupki jajek
 • słoma, siano
 • warzywa
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • kurzu z odkurzacza.
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.