Pomnik na Zawadce

Zawadka jest malowniczo położoną wsią na stokach Kotunia, jej nazwa oznacza miejsce trudno dostępne lub przeszkodę. Zawadka jest najmłodszą wsią Gminy Tokarnia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1675 r. Do 1773 r. wieś należała do starostwa lanckorońskiego, a jej mieszkańcy trudnili się hodowlą bydła i wypalaniem węgla drzewnego.

Dokument z 1365 r. wymienia potoki Wieciorskie Mały i Duży, a w 1539 r. bracia Jordanowie dzielą między siebie ojcowiznę, w skład, której wchodziły obie wsie Więcierże. Można więc domniemywać,  że wieś istniała już w XIV-XV w. W następnych wiekach należała do starostwa lanckorońskiego, będąc jedną z jego mniejszych osad.

Skomielna Czarna powstała na początku XVI w. jako własność Jordanów z Zakliczyna. Po raz pierwszy wymienia ją dokument podziału majątku Mikołaja Jordana, który przekazuje ją Wawrzyńcowi Spytkowi.

panorama Tokarni

Pierwsza wzmianka o istnieniu Tokarni pochodzi z 1455 r., nazwa miejscowości pochodzi od słowa tokarnia oznaczającego miejsce, gdzie odbywały swoje toki – gody – cietrzewie (herb Gminy Tokarnia). Do końca XVI w .Tokarnia wraz z przysiółkiem Więcięrżą była własnością rodu Jordanów herbu Trąby z Zakliczyna,  następnie przeszła w ręce rodziny Krankowskich i Przerębskich.

Krzczonów jest najstarszą wsią w Gminie Tokarnia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1414 r. Nazwa wsi pochodzi od imienia Krzczon, będącego staropolską formą imienia Krystian. Na początku swego istnienia wieś stanowiła część dóbr myślenickich kasztelanii krakowskiej i należała do parafii w Pcimiu, a następnie w Lubniu.