Realizowane projekty

plakat projketu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2024 r. Projektem objęto 30 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu gminy.

plakat rozwój pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

plakat Aktywa Tablica

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA

plakat programu Posiłek w Domu i Szkole

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - MODUŁ 3

plakat projketu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2023 r. Projektem objęto 30 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu gminy.

plakat Umiem pływać

Gmina Tokarnia realizuje Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2023 r.  Projektem objęto 60 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy. Wartość projektu to 42 176,00 zł.

plakat projektu Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  PRZEDSIĘWZIĘCIE „POZNAJ POLSKĘ”. DOFINANSOWANIE 30.000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 37 500,00 zł.

plakat projektu

Gmina Tokarnia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".