plakat rozwój pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2023 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2023 r.
• zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2023 r.,
DOFINANSOWANIE: 20 699,00 zł.

GOPS w Tokarni