plakat projektu "Poznaj Polskę"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  PRZEDSIĘWZIĘCIE „POZNAJ POLSKĘ”. DOFINANSOWANIE 30.000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 37 500,00 zł.

Realizacja wycieczek edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Tokarni w 2023 roku.