Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą Gmina musi zorganizować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Samorząd gminy dostrzega to i od wielu lat wspomaga finansowo kluby, które przyczyniają się do rozwijania sportu. Pracuje też nad stworzeniem warunków i możliwości dzieciom wiejskim do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która będzie uwzględniała zainteresowania potencjalnych uczestników.

Ważną rzeczą jest wybudowanie niezbędnej bazy sportowej w gminie. Dlatego Gmina od początku  XXI wieku podejumje działania mające na celu stworzenie takiej bazy. Dziś mamy już wybudowaną halę sportową w Tokarni oraz sale sportowe przy szkołach podstawowych w Krzczonowie, Skomielnej Czarnej i Tokarni.

Przy wszystkich szkołach w Gmine znajdują się place zabaw dla dzieci oraz dwa ogólno dostępne w Więciórce i Krzczonowie. W 2010 roku do użytku został oddany również kompleks boisk sportowych "Orlik". W 2018 roku w Tokarni powstała przy Orliku pierwsza w Gminie otwarta strefa aktywności, w której znajduje się  urządzenia sliłowni zewnęrznej, placu zabaw oraz stoły do gier. W 2019 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie otwrtej strefy aktywności w Skomielnej Czarnej przy Domu Ludowym.

W miejscowościach Krzczonów, Skomielna Czarna i Tokarnia znajdują się trzy boiska piłkarskie, na których trenuja oraz rozgrywaja swoje mecze kluby sportowe.

W szerzeniu postaw sportowych wśród mieszkańców Naszej Gminy pełni Gminny Ośrodek Kultury i Spotu z siedzibą w Tokarni.
GOKiS prowadzi obecnie wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, jak również sportu i rekreacji.
Zadania te realizuje poprzez m.in. organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Działalność sportowa i rekreacyjna w Gmine Tokarnia opiera się na współpracy ze szkołami oraz na działalności sportowej młodzieży i osób dorosłych.
Sport w gminie realizują wszystkie placówki oświatowe.Tam właśnie rodzą się talenty. Szkolne zajęcia sportowe odgrywają kluczową rolę we wczesnej edukacji i kształtowaniu szczególnych umiejętności.
Na terenie gminy działa siedem  klubów sportowych oraz Akademia Piłkarska Football Academy.
Kluby sportowe