Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku - poinformowała dziś minister Anna Zalewska podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów. Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania informacyjne.

poziom wykształcenia wykres

 

  • 2 556 mieszkańców gminy Tokarnia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 267 kobiet oraz 1 289 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców gminy Tokarnia, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 21,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

Na terenie Gminy Tokarnia działa sześć publicznych szkól podstawowych oraz dwa przedszkola samorządowe, dla których oragnem prowadzącym jest Gmina Tokarnia. Do zarządzania jednostkami oświaty została powołana gminna jednostka organizacyjna Zespół Obsługi Szkół.