plakat Dobry Start+

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 •  portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 •  portal Emp@tia lub
 •  serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 •  dowodzie osobistym,
 •  numerze PESEL dziecka,
 •  numerze telefonu komórkowego,
 •  adresie mailowym,
 •  orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 •  nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 •  numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 Ważne strony internetowe:

Monika Suder

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS