zdjęcie spotkanie wręczenie laptopów

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska wręczył Dyrektorom pięciu  szkół podstawowych 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz mobilnym dostępem do Internetu, zakupionych  w ramach projektu „Zdalna Szkoła - Gmina Tokarnia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

plakat projektu zddalna szkołaGmina Tokarnia otrzymała grant na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 70 000 zł. Docelowo laptopy trafią do uczniów, którzy obecnie nie posiadają komputerów oraz dostępu do internetu. Zakupu dokonano w celu umożliwienia nauki zdalnej, w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie epidemii COVID-19.logo UE, Fundusze Europejskie, Flaga RP