życie publiczne

W dziale tym prezentowane będą informacje o wyborach sołeckich, samorządowych, parlamentarnych oraz  referendach, terminach sesji Rady Gminy i zebrań sołeckich w Naszej Gminie.