logo PUE
W Gminie Tokarni swój głos w wyborach do Parlamentu europejskiego oddało 3 506 osób na 6730 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 52,10 % i jest to drugi wynik w Powiecie Myślenickim
Najwyższa frekwencja w Naszej Gminie była w obwodzie Nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tokarni obejmującym część Tokarni bez Więcierży i wyniosła 56,46 %.
Poniższa tabela obrazuje frekwencję w poszczególnych obwodach głosowania.
Nr Obwodowa Komisja Wyborcza Liczba wyborców Liczba
kart ważnych
Liczba
głosów ważnych
Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawniony
1 Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Krzczonów 82, 32-435 Krzczonów 1 957 1 014 1 001
 51,81%
2 Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej, Skomielna Czarna 267, 32-437 Skomielna Czarna 1 358 623 618
45,88%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni, Tokarnia 379, 32-436 Tokarnia 1 695 957 953
 
56,46%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni, Tokarnia 709, 32-436 Tokarnia 850 446 443
 
52,47%
5 OSP Więciórka, Więciórka 119, 32-436 Tokarnia   201 201
 
55,99%
6 Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, Bogdanówka 100, 32-437 Skomielna Czarna 511 265 264
51,86%
  Razem 6 730 3 506 3 480
 52,10%