Spis treści

Informacja o zadaniach realizowanych w poszczególnych referatach i na smodzielnych stanowiskach

 

Wójt Gminy


 mgr inż. Marek Kluska
tel. 12 27 47 022 wew.33

Zadania:
Wójt jest Kierownikiem Urzędu. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza i S karbnika. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, wytycznych oraz poleceń służbowych.