logo PUE

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że sporządzony został spis wyborców do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

W związku z powyższym każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniany jest na pisemny wniosek wyborcy (załącznik do pobrania) w dniach  od  06 maja 2019 roku do  24 maja 2019  roku w Urzędzie Gminy Tokarnia, pokój Nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców polega na udostępnieniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska