W działe tym są zamieszczane informacje dla mieszkańców związane z kulturą, sztuką oraz sportem i rekreacją.

Harmonogram wydarzeń w 2019 roku