logo RPO

Relacja zdjęciowa z postępów budowy oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tokarni w I półroczu 2020 roku. Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W galerii znajdują się zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków.