Realizowane projekty

plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt edukacyjny dofinansowanY ze środków Unii Europejskiej pt. "Młodzi i kompetentni - cykl zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia"

Gmina Tokarnia w partnerstwie z Obec Liesek ze Słowacji zrealizowa projekt pt. „ Wspólne polsko – słowackie poszukiwanie nowego szlaku tradycji i kultury”

Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Laboratorium sukcesu - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”

plakat konkursu

Gmina Tokarnia realizuje projekt "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia” współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Projekt będzie kontynuowany w 2020 r.