ilustracja ulotka informacyjna

Wójt Gminy Tokarnia informuje iż na terenie Gminy Tokarnia wyznaczono 3 punkty wydawania preparatów stabilnego jodu;

ilustracja amputacja zmieniła twoje życie

Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

ilustracja asystent

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.