ilustracja komunikat

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020  Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie: zamknięcia Urzędu Gminy Tokarnia dla Petentów Urzędu oraz skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu w związku pandemią koronawirusa w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1

 Zamyka się Urząd Gminy Tokarnia dla Petentów Urzędu w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 § 2

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania np. konieczności sporządzenia aktu zgonu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Nr telefonów: /12/ 2747022, /12/ 2747024, Nr fax /12/ 2747025

adres skrzynki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Tokarnia w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Urząd Gminy będzie pełnił dyżury w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30.

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.

§ 4

Informację o powyższej decyzji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ilustracja koronawirus

 
OSOBY POWRACAJĄCE Z KRAJÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS MOGĄ MIEĆ ZALECENIE PODDANIA SIĘ NADZOROWI EPIDEMIOLOGICZNEMU LUB KWARANTANNIE DOMOWEJ – PONIEWAŻ BĘDĄ TO W NAJBLIŻSZYM CZASIE NAJCZĘSTSZE ZALECENIA SANEPID – WYJAŚNIAMY:

logo MODR

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) ogranicza się przyjmowanie stron przez pracowników Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach. W związku z powyższym: INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 16-25 MARCA WE WSZYSTKICH GMINACH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO DYŻURY DORADCÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W MYŚLENICACH ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

ilustracja szpital w myslenicach

ZARZĄDZENIE nr  21/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną w związku z podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), podejmując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), na podstawie art. 11 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz.U.2019 poz. 1239) w związku z ogłoszoną i występującą w skali światowej pandemią ww. zakażenia, Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 § 2.

W okresie zawieszenia planowych świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Myślenicach  udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności w przypadkach:

- hospitalizacji w Oddziale Zakaźnym w związku z podejrzeniem i leczeniem rozpoznanego przypadku zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19),

- ratujących życie (świadczenia zdrowotne udzielane w stanie nagłym),

- nagłych zachorowań w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

- związanych z chorobami onkologicznymi (rozpoznanymi oraz w związku z podejrzeniem),

- przyjęć do porodów,

- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu – pierwszorazowa kontrola po Szpitalnym Oddziale Ratunkowych i po zakończonej hospitalizacji w oddziale, zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty,

- świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w stosunku do kobiet ciężarnych oraz w połogu,

- świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w ramach teleporady.

 § 3.

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Medycznych oraz Ordynatorom i Kierownikom właściwych jednostek/komórek organizacyjnych.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych SP ZOZ w Myślenicach.
Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej.
§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Adam Styczeń

 

herb Gminy Tokarnia

Szanowni Państwo, Dziś już wiemy, że przez najbliższe dni i tygodnie będziemy musieli zachować szczególną dbałość o nasze zdrowie. Bardzo Państwa proszę, by wszystkie apele o zachowanie ostrożności traktować bardzo poważnie. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktujemy się w miejscach publicznych.

Podkategorie