plakat programu Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że w ramach umowy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ilustracja

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się do Państwa z apelem.

ilustracja pomoc

Zasady udzielania pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po gwałtownych opadach deszczu) do 6.000 zł

ilustracja Wspieraj Seniora

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że przystąpił do programu "Wspieraj Seniora". Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 505 11 11. Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu 12 274 70 63.

plakat pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas organizuje pomoc żywnościową na terenie Gminy Tokarnia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.