logo Spółki Górna Raba

TARYFY DLA MIASTA MSZANA DOLNA ORAZ GMIN: MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, RABA WYŻNA, PCIM, TOKARNIA, WIŚNIOWA

„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej informuje Odbiorców swoich usług, z terenu miasta Mszana Dolna, oraz z terenu gmin: Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raba Wyżna, Pcim, Tokarnia, Wiśniowa (dla miejscowości Węglówka). Stosownie do art.24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z poźn. zm.), Górna Raba Sp. z o.o., w związku z zatwierdzoną Taryfą na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGN Wody Polskie w Krakowie, z dnia 19 listopada 2019 roku, znak KR.RZT.070.1.33.2019, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 09 grudnia 2019 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art.24f 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z poźn. zm.) wchodzi w życie od dnia 17 grudnia 2019 roku.

Aktualne stawki za odbiór nieczystości.