Wójt Gminy Tokarnia informuje, że uwagi zgłoszone do dnia 18 kwietnia do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tokarnia zostały przesłane do projektanta planu.


 Wójt Gminy Tokarnia
mgr Marek Kluska