Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4279856
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.

Gmina Tokarnia: Informacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Aktualności: DOTACJE DO WYMIANY KOTŁÓW
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starego kotła na nowy kocioł na ekogroszek lub kocioł gazowy.
Gmina Tokarnia otrzymała dotację w wysokości 193 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu PONE.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku do Gminy Tokarnia do 15 września 2018 r. Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska. Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do zakupu nowych kotłów do 31 października 2018 r. Warunkiem udzielenia dotacji jest likwidacja wszystkich istniejących pieców opalanych węglem lub drewnem.
Przypominamy o obowiązku dostosowania posiadanych kotłów do obowiązującej ustawy antysmogowej:
•    od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów węglowych.
•    do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3).
•     do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji do wymiany nieekologicznych kotłów.
W załączniku znajdą Państwo Regulamin oraz Wniosek.

( Ilość odsłon 38)
(Czytaj więcej... | 1838 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: "Kalwaria Tokarska z kijkami"
Informacje
Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking zaprasza 19 sierpnia na marsz nordic walking pod nazwą "Kalwaria Tokarska z kijkami". Będzie to marsz nordic walking na Urbanią Górę - szczyt (674 m) w masywie Zębalowej. Wyruszymy o 10.00 spod UG w Tokarni. Przed marszem będzie pokaz prawidłowej techniki nordic walking oraz rozgrzewka prowadzona przez instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Udział w marszu jest bezpłatny. Każdy może przyjść na miejsce zbiórki i pójść z nami. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Z kijkami na szlaku architektury sakralnej powiatu Myślenickiego". Maszerując zobaczymy małą Kalwarię Tokarską - zespół rzeźb plenerowych na północnym zboczu Urbaniej Góry.
Każdy uczestnik marszu otrzyma pamiątkowy medal. wiecej informacji na stronie
https://www.facebook.com/events/259727098171666/?active_tab=about
Ze sportowym pozdrowieniem
Anna Opałek-Bassara MSNW
( Ilość odsłon 29)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Zebranie Wiejskie Bogdanówka
Informacje
Sołtys wsi Bogdanówka zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 25 lipca 2018 r. w budynku OSP w Bogdanówce o godz. 9.00
 Tematyka zebrania:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
  • Zaopiniowanie proponowanych projektów uchwał Rady Gminy Tokarnia:
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • Opinia proponowanych projektów w formie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa,
  • Wolne wnioski,
Sołtys Wsi Bogdanówka
Andrzej Słonina

( Ilość odsłon 21)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK
InformacjeWójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że Rada Gminy w Tokarni w dniu  29 czerwca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/2018/2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 5 lipca 2018 r., poz. 4752) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
( Ilość odsłon 158)
(Czytaj więcej... | 3020 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1)
Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni
Informacje


W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni”
Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.
( Ilość odsłon 66)
(Czytaj więcej... | 2954 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę obiektów małej architektury
Informacje Wójt Gminy Tokarnia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - ELEMENTÓW PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA.
( Ilość odsłon 86)
(Czytaj więcej... | 3800 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
InformacjeZmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

1.Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tokarnia:
odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu
-  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, (SKLEPY )
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ( GASTRONOMIA)

2. Zasad usytuowania na terenie gminy Tokarnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
( Ilość odsłon 35)
(Czytaj więcej... | 2037 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rodzicu zarejestruj swoje dziecko online
Informacje KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
( Ilość odsłon 39)
(Czytaj więcej... | 4187 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Gmina Tokarnia w projekcie Małopolski Tele-Anioł
Informacje
„Małopolski Tele-Anioł”- projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W dniu 6czerwca 2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Jacka Krupę- Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego a Gminą Tokarnia reprezentowaną przez Władysława Piaściaka – Wójta Gminy Tokarnia. List Intencyjny potwierdza przystąpienie do współpracy Gminy Tokarnia przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
( Ilość odsłon 65)
(Czytaj więcej... | 2130 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny
InformacjeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni Ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od 02.07.2018r. do 31.12.2018r. (ok. 10 godzin miesięcznie). Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
( Ilość odsłon 102)
(Czytaj więcej... | 5717 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
InformacjeGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 32-436 Tokarnia 380, tel. 12 274-70-63 poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że poszukuje pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Tokarnia.
Do zadań pielęgniarki/asystenta należeć będzie:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- pomoc w usprawnianiu i przenoszeniu,
-kształtowanie relacji społecznych.
Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63.
( Ilość odsłon 51)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Informacje
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.
( Ilość odsłon 48)
(Czytaj więcej... | 4688 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rekrutacja do Projektu "Małopolski e-Senior"
InformacjeProjekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Tokarnia przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
( Ilość odsłon 58)
(Czytaj więcej... | 2803 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Infomacja o powołaniu urzędnika wyborczego
InformacjeW związku z art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) Wójt Gminy Tokarnia informuje, że z dniem 30 kwietnia br. na obszarze gminy Tokarnia na urzędnika wyborczego został powołany Pan Maksymilian Skóra.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 64)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rolniku, złóż eWniosek już teraz!
InformacjeBiura ARiMR zapraszają do godz. 18.00
Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.
( Ilość odsłon 39)
(Czytaj więcej... | 1800 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Telewizja Powiatowa

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów II półrocze 2018

IX Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Tokarnia przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.12 sekund