Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4381611
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Gmina Tokarnia: Informacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Aktualności: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
InformacjeWójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2204 .) informuje, że od 7 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.                            
   Wójt Gminy Tokarnia
                                mgr inż. Marek Kluska

( Ilość odsłon 34)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie Wójta - wsparcie sportu kwalifikowanego
Informacje OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku.
( Ilość odsłon 46)
(Czytaj więcej... | 1451 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Nabór wniosków - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
InformacjePrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.
( Ilość odsłon 29)
(Czytaj więcej... | 3930 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o średniej rocznej liczbie bydła
InformacjeWniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie bydłaDJP  w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
( Ilość odsłon 19)
(Czytaj więcej... | 1706 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości korzystającej ze zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub oczyszczalni przydomowej zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Gminy w terminie do 15 lutego 2019 r.
Zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać ze strony internetowej Urzędu.  
Zgłoszenia nie dotyczą nieruchomości korzystających z kanalizacji.

( Ilość odsłon 271)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU
Informacje
Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z: liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha , ilości zużytego paliwa, oraz stawki zwrotu akcyzy za ON.
Stawka na 2019 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.
( Ilość odsłon 73)
(Czytaj więcej... | 3192 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych w 2019 roku
Informacje

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2018 r, poz.994 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2018, poz. 450 ze  zm. ) oraz uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:

- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,

  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.

2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:

- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,

- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiskowa;

( Ilość odsłon 141)
(Czytaj więcej... | 6942 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Informacja nt. odpadów komunalnych
Informacje
( Ilość odsłon 179)
(Czytaj więcej... | 6389 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ
InformacjeZarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia.
( Ilość odsłon 42)
(Czytaj więcej... | 1598 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
InformacjeRozpoczynamy rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich
W sobotę 1 grudnia biura powiatowe ARiMR czekają na przedstawicieli Kół

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.
Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.
( Ilość odsłon 39)
(Czytaj więcej... | 3103 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja Wójta Gminy Tokarnia o wywieszniu wykazu nieruchomości
Informacje
Wójta Gminy Tokarnia podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 64)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż autobusu
Informacje
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu.
Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011. Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 58)
(Czytaj więcej... | 3516 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaz autobusu
InformacjeTokarnia, dn. 10.10.2018 r.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu
Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 10 100,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych 00/100),
Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011.Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 49)
(Czytaj więcej... | 3532 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu
InformacjeGmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011.Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 47)
(Czytaj więcej... | 3372 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: DOTACJE DO WYMIANY KOTŁÓW
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starego kotła na nowy kocioł na ekogroszek lub kocioł gazowy.
Gmina Tokarnia otrzymała dotację w wysokości 193 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu PONE.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku do Gminy Tokarnia do 15 września 2018 r. Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska. Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do zakupu nowych kotłów do 31 października 2018 r. Warunkiem udzielenia dotacji jest likwidacja wszystkich istniejących pieców opalanych węglem lub drewnem.
Przypominamy o obowiązku dostosowania posiadanych kotłów do obowiązującej ustawy antysmogowej:
•    od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów węglowych.
•    do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3).
•     do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji do wymiany nieekologicznych kotłów.
W załączniku znajdą Państwo Regulamin oraz Wniosek.

( Ilość odsłon 186)
(Czytaj więcej... | 1838 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Rozlicz PIT

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Telewizja Powiatowa

SZLAK TRADYCJI I KULTURY

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów na 2019 rok

IX Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Transmisje obrad Rady Gminy Tokarnia


Wykaz nieruchomościZnaleziono psa

Znaleziono psa w Krzczonowie na osiedlu Spyrki w dniu 1 grudnia 2018 roku


Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.18 sekund