Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
5099767
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Gmina Tokarnia: Informacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Dodatkowe zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych
InformacjeInformację o dodatkowych zgłoszeniach i terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczychw Gminie Tokarnia
( Ilość odsłon 68)
(Czytaj więcej... | 1647 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zebranie wiejskie w Więciórce
Informacje

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że w dniu 05 maja 2019r. o godz.15.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Więciórce, odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze mieszkańców wsi Więciórka.


Proponowany porządek zebranie:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sołtysa wsi Więciórka
3. Wybór Rady Sołeckiej wsi Więciórka
4. Sprawy bieżące.
W przypadku braku wymaganej frekwencji ustala się drugi termin zebrania na godz.15.30

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kluska

( Ilość odsłon 72)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o terminie zebrań wiejskich w Tokarni i Krzczonowie
Informacje
Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że zebrania wiejskie w Tokarni oraz w Krzczonowie odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 roku
( Ilość odsłon 130)
(Czytaj więcej... | 4015 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o terminie zebrania wiejskiego w Skomielnej Czarnej
Informacje
Tokarnia, dnia 21 marca 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że w dniu 31 marca 2019r. o godz.12.00 w budynku Domu Ludowego w Skomielnej Czarnej, odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze mieszkańców wsi Skomielna Czarna.
Proponowany porządek zebranie:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sołtysa wsi Skomielnej Czarnej
3. Wybór Rady Sołeckiej wsi Skomielnej Czarnej.
4. Sprawy bieżące.

W przypadku braku wymaganej frekwencji ustala się drugi termin zebrania na godz.12.30

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kluska
( Ilość odsłon 100)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Zebrania sołeckie w Zawadce i Bogadnówce
Informacje


( Ilość odsłon 95)
(Czytaj więcej... | 1470 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
InformacjeWójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2204 .) informuje, że od 7 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.                            
   Wójt Gminy Tokarnia
                                mgr inż. Marek Kluska

( Ilość odsłon 162)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie Wójta - wsparcie sportu kwalifikowanego
Informacje OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku.
( Ilość odsłon 127)
(Czytaj więcej... | 1451 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Nabór wniosków - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
InformacjePrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.
( Ilość odsłon 131)
(Czytaj więcej... | 3930 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o średniej rocznej liczbie bydła
InformacjeWniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie bydłaDJP  w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
( Ilość odsłon 102)
(Czytaj więcej... | 1706 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości korzystającej ze zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub oczyszczalni przydomowej zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Gminy w terminie do 15 lutego 2019 r.
Zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać ze strony internetowej Urzędu.  
Zgłoszenia nie dotyczą nieruchomości korzystających z kanalizacji.

( Ilość odsłon 489)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU
Informacje
Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z: liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha , ilości zużytego paliwa, oraz stawki zwrotu akcyzy za ON.
Stawka na 2019 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.
( Ilość odsłon 165)
(Czytaj więcej... | 3192 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych w 2019 roku
Informacje

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2018 r, poz.994 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2018, poz. 450 ze  zm. ) oraz uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:

- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,

  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.

2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:

- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,

- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiskowa;

( Ilość odsłon 245)
(Czytaj więcej... | 6942 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Informacja nt. odpadów komunalnych
Informacje
( Ilość odsłon 458)
(Czytaj więcej... | 6389 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ
InformacjeZarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ, a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start.

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiejskich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowości prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest złożenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwarancja otrzymania wsparcia.
( Ilość odsłon 115)
(Czytaj więcej... | 1598 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rejestracja Kół Gospodyń Wiejskich
InformacjeRozpoczynamy rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich
W sobotę 1 grudnia biura powiatowe ARiMR czekają na przedstawicieli Kół

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.
Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.
( Ilość odsłon 106)
(Czytaj więcej... | 3103 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

WYBORY DO PE 2019

Rozlicz PIT
Rozlicz PIT w gminie Tokarnia


Darmowy Program PIT dostarcza firma: PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Telewizja Powiatowa

SZLAK TRADYCJI I KULTURY

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów na 2019 rok

X Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Krajowa Administracja Kasowa

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

MIKROPORADY

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Transmisje obrad Rady Gminy Tokarnia


Wykaz nieruchomościZnaleziono psa

Znaleziono psa w Krzczonowie na osiedlu Spyrki w dniu 1 grudnia 2018 roku


Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.07 sekund