Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
5099746
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Gmina Tokarnia: Aktualność z terenu Gminy Tokarnia

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Ogłoszenie o naborze wniosków - wspieranie rozwoju sportu
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku.
( Ilość odsłon 147)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu Autosan H9-21.41S
Aktualność z terenu Gminy TokarniaGmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 20 200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100), Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011.Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 123)
(Czytaj więcej... | 3353 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja - inwentaryzacja azbestu
Aktualność z terenu Gminy TokarniaWójt Gminy Tokarnia informuje, że w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Rozwoju podpisano umowę z Firmą „Eco.Geo.Invest” z Ochotnicy Dolnej na przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Tokarnia.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o przekazywanie przedstawicielom w/w firmy, którzy będą Państwa odwiedzać, informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a szczególnie:

- ilość i rodzaju odpadów azbestowych,

- danych adresowych i numerów działek na których znajdują się odpady.

   Nowa inwentaryzacja pozwoli starać się Gminie o kolejne środki
na usuwanie wyrobów azbestowych.

Osoby z firmy „Eco.Geo.Invest” będą posiadały stosowne upoważnienia Wójta Gminy Tokarnia, którymi będą się legitymowali.

Wójt Gminy  Tokarnia
mgr inż. Władysław  Piaściak

( Ilość odsłon 441)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Raport z konsultacji społecznych - wzynaczenie obszaru rewitalizacji
Aktualność z terenu Gminy TokarniaRAPORT
Z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tokarnia

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Tokarnia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tokarnia wraz z załącznikami.
Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016r. w formie:
•    zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy;
•    zbierania uwag ustnych;
•    ankiety.
Projekt uchwały wraz z załącznikami był dostępny od dnia 14 listopada 2016 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Tokarnia  oraz w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Tokarnia.
Wypełnione formularze i ankiety można było przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@tokarnia.info.pl z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” i "Formularz zgłaszania uwag" lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tokarnia w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016  r.


( Ilość odsłon 345)
(Czytaj więcej... | 3115 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: XVI Dożynki Powiatu Myślenickiego
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
Dożynki to czas podziękowania dla wszystkich rolników za codzienny trud, który wkładają w pracę na roli. Ten szczególny dzień, dzień radości po zakończonych żniwach, mieszkańcy Powiatu Myślenickiego obchodzili 
w niedzielne popołudnie 31 sierpnia 2014 r. w Tokarni. 
Korowody dożynkowe oraz grupy z pięknymi wieńcami zebrały się w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Tokarni, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Po mszy świętej dożynkowy korowód, któremu przewodziła Orkiestra Dęta OSP z Tokarni oraz starostwie tegorocznych dożynek: Stanisław Słonina i Barbara Kosek, przemaszerował z kościoła na teren sportowo-rekreacyjny GKS Beskid Tokarnia. 
Wójt Tokarni Władysław Piaściak  oraz Starosta Myślenicki Józef Tomal przywitali wszystkich gości i dokonali otwarcia XVI Powiatowych Dożynek. Na dożynki przybyli m.in.  księża z parafii w Tokarni, Krzczonowie i Skomielnej Czarnej, senator RP Andrzej Pająk, poseł na Sejm RP Joanna Bobowska, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, radni sejmiku województwa małopolskiego Jarosław Szlachetka i Mieczysław Kęsek, reprezentanci samorządów: powiatowego i gminnego- radni powiatowi na czele z przewodniczącym Henrykiem Migaczem, wicestarosta myślenicki Tomasz Suś oraz członkowie Zarządu Powiatu, wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu, reprezentanci zaprzyjaźnionego Powiatu Bełchatowskiego i Gminy Vitanova  ze Słowacji oraz przedstawiciele różnego rodzaju instytucji: agencji i izb rolniczych, ośrodka doradztwa rolniczego, szkół, urzędów, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, straży i policji. 
( Ilość odsłon 822)
(Czytaj więcej... | 7321 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ośrodki wsparcia - kluby samopomocy w Gminie Tokarnia
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego od 3 lutego 2014 r. na terenie Gminy uruchomione zostały ośrodki wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą. Świetlice powstały w każdej miejscowości w Gminie Tokarnia, otwarte są trzy razy w tygodniu przez 4 godziny.
( Ilość odsłon 698)
(Czytaj więcej... | 2318 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 3.66)
Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
Projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
z obszaru województwa małopolskiego” jest efektem ramowej umowy zawartej pomiędzy
Rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu Szwajcarsko – Polskiego programu
współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej
Unii Europejskiej.

( Ilość odsłon 556)
(Czytaj więcej... | 774 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Bogdanówce, trzeciego marca 2014r. w kaplicy pw. „św. Jana Chrzciciela” odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji: „Poległych w walce o wolną Polskę z niemieckim i sowieckim okupantem w latach 1939-1955” oraz zamordowanych w Katyniu w 1940r. Mszę św. odprawił i słowo Boże wygłosił br. Marek Chmielewski. Następnie przy dźwiękach góralskiej muzyki przemaszerowano do budynku szkoły, gdzie pod tablicą pamiątkową Jadwigi Apostoł- Staniszewskiej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W dalszej części spotkania historyk Ziemowit Kalinowski oraz pracownik IPN z Kra-kowa Anna Zechenter przybliżyli przybyłym gościom i mieszkańcom tematykę Żołnierzy Wyklętych i Zbrodni Katyńskiej.

( Ilość odsłon 726)
(Czytaj więcej... | 3633 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 4.2)
Aktualności: Zaproszenie na szkolenie - LGD KLIMAS
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia

Lokalna Grupa Działania KLIMAS serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu: ,,Małych projektów” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szkolenie odbędzie się 14.12.2013r. (sobota)  o godz. 09:30 w budynku GOK-u w Lubniu - Lubień 900, 32-433 Lubień. Zachęcamy wszystkich potencjalnych Beneficjentów do udziału w szkoleniu, ponieważ zdobyta na nim wiedza będzie pomocna nie tylko na etapie pisania i rozliczania wniosku ale i jego realizacji. Jednocześnie informujemy, iż udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Niezbędne informacje dostępne pod numerem tel. 603 219 938
Osoby chętne proszone są o telefoniczne zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu.
Prezes LGD Klimas
/-/ Tomasz Studziński
Wiceprezes LGD Klimas
/-/ Ewa Kawończyk


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

( Ilość odsłon 437)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Konkurs - Edukacyjna Gmina Małopolski
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
Gmina Tokarnia jest jednym z 15 kandydatów zakwalifikowanych do konkursu Edukacyjna Gmina Małopolski. Projekt pn. "Uniwersystet Trzeciego Wieku na kółkach" został wybrany jako ciekawa inicjatywa edukacyjna. II etapem konkuru jest głosowanie mieszkańców, a zatem to od was zależy czy nasza gmina zostanie tegoroczną Edukacyjną Gminą Małoposlki. Głosujcie zatem za pomocą strony:
 
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1608203,edukacyjna-gmina-malopolski-2012-glosowanie-gmina-tokarnia-uniwersytet-trzeciego-wieku-na-kolkach,galeria,3816095,id,t,tm,zid.html?ocena=1&klucz=036728e2c63d24dce1bb767363a2aa1b
( Ilość odsłon 545)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3.66)
Aktualności: III Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość 1939 - 1955
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
W dniach 28 – 30 września 2012 r. po raz kolejny odbył się III Beskidzki Rajd Szlakami Walk o Niepodległość 1939 – 1955. Projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013  zostal zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Klimas” pod patronatem wójtów gminy Lubień i Tokarnia. W tym roku tematycznie rajd poświęcony był: pacyfikacji Zawadki, placówce Konfederacji Tatrzańskiej na Polanie, placówce AK w Krzczonowie, ppor. Mieczysławowi Targowskiemu, Kasprowi Proszkowi, Błażejowi Hanuszkowi, o. Remigiuszowi, Janowi Sałapatkowi, ppor. Wincentemu Horodyńskiemu, płk Andrzejowi Stańczykowi, ks. Michałowi Rapaczowi oraz wydarzeniom, które miały miejsce na polanie Surówki na Luboniu Wielkim.
( Ilość odsłon 1014)
(Czytaj więcej... | 6043 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 4)
Aktualności: Wymiana dobrych praktyk bez granic
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
W dniach od 5 do 8 września 2012 r. Gmina Tokarnia gościła 4 osobową delegację niemiecką z partnerskiej Gminy Lauenhagen. Głównym celem spotkania było zapoznanie się przedstawicieli obu Gmin oraz zacieśnienie współpracy poprzez wymianę „dobrych praktyk”. W dniu 7 września odbyła się Konferencja w Dworku w Tokarni,  podczas, której Sekretarz Gminy Tokarnia – Marian Cieślik zaprezentował charakterystykę Gminy Tokarnia oraz sposób wykorzystania funduszy unijnych w Gminie. Sekretarz Gminy Lauenhagen natomiast przedstawił ciekawą prezentację na temat systemu gospodarki odpadów w Niemczech, gdzie kluczową rolę odgrywa system segregacji odpadów.
( Ilość odsłon 656)
(Czytaj więcej... | 4100 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 5)
Aktualności: Delegacja Gminy Lauenhagen z wizytą w Tokarni
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
W okresie od 05.09.2012  do 08.09.2012 r. Gminę Tokarnia wizytuje delegacja z partnerskiej Gminy Lauenhagen z Niemiec. Spotkanie gmin partnerskich w ramach projektu „Wymiana dobrych praktyk bez granic” jest realizowane dzięki wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej.

( Ilość odsłon 541)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Przedszkolaki ponownie skorzystały z unijnej dotacji
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
Już po raz trzeci 206 przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Krzczonowie i Tokarni skorzystało z bezpłatnych zajęć dodatkowych w ramach realizowanych w okresie od września 2011 do czerwca 2013 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

( Ilość odsłon 684)
(Czytaj więcej... | 2037 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 5)
Aktualności:
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia
W Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni w dniach 13 – 24 lutego 2012r. realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. „WYPASIONE FERIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Budżet projektu wynosił 50 tys. zł.
W ramach projektu stworzono warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień dla 16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku 13 – 16 lat uczęszczających do Gimnazjum w Tokarni.
Uczestnicy podzielili się na trzy 10 – osobowe grupy.
( Ilość odsłon 744)
(Czytaj więcej... | 7410 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

WYBORY DO PE 2019

Rozlicz PIT
Rozlicz PIT w gminie Tokarnia


Darmowy Program PIT dostarcza firma: PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Telewizja Powiatowa

SZLAK TRADYCJI I KULTURY

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów na 2019 rok

X Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Krajowa Administracja Kasowa

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

MIKROPORADY

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Transmisje obrad Rady Gminy Tokarnia


Wykaz nieruchomościZnaleziono psa

Znaleziono psa w Krzczonowie na osiedlu Spyrki w dniu 1 grudnia 2018 roku


Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.08 sekund