Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4223735
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.

Aktualności: INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK
InformacjeWójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że Rada Gminy w Tokarni w dniu  29 czerwca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/2018/2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 5 lipca 2018 r., poz. 4752) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
( Ilość odsłon 28)
(Czytaj więcej... | 3020 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni
Informacje


W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni”
Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.
( Ilość odsłon 23)
(Czytaj więcej... | 2954 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę obiektów małej architektury
Informacje Wójt Gminy Tokarnia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - ELEMENTÓW PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA.
( Ilość odsłon 31)
(Czytaj więcej... | 3800 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
InformacjeZmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

1.Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tokarnia:
odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu
-  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, (SKLEPY )
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ( GASTRONOMIA)

2. Zasad usytuowania na terenie gminy Tokarnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
( Ilość odsłon 14)
(Czytaj więcej... | 2037 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rodzicu zarejestruj swoje dziecko online
Informacje KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
( Ilość odsłon 23)
(Czytaj więcej... | 4187 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Gmina Tokarnia w projekcie Małopolski Tele-Anioł
Informacje
„Małopolski Tele-Anioł”- projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W dniu 6czerwca 2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Jacka Krupę- Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego a Gminą Tokarnia reprezentowaną przez Władysława Piaściaka – Wójta Gminy Tokarnia. List Intencyjny potwierdza przystąpienie do współpracy Gminy Tokarnia przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
( Ilość odsłon 46)
(Czytaj więcej... | 2130 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny
InformacjeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni Ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od 02.07.2018r. do 31.12.2018r. (ok. 10 godzin miesięcznie). Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
( Ilość odsłon 64)
(Czytaj więcej... | 5717 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
InformacjeGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 32-436 Tokarnia 380, tel. 12 274-70-63 poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że poszukuje pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Tokarnia.
Do zadań pielęgniarki/asystenta należeć będzie:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- pomoc w usprawnianiu i przenoszeniu,
-kształtowanie relacji społecznych.
Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63.
( Ilość odsłon 35)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Informacje
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.
( Ilość odsłon 33)
(Czytaj więcej... | 4688 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rekrutacja do Projektu "Małopolski e-Senior"
InformacjeProjekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Tokarnia przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
( Ilość odsłon 38)
(Czytaj więcej... | 2803 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Infomacja o powołaniu urzędnika wyborczego
InformacjeW związku z art. 191c  § 3 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) Wójt Gminy Tokarnia informuje, że z dniem 30 kwietnia br. na obszarze gminy Tokarnia na urzędnika wyborczego został powołany Pan Maksymilian Skóra.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Władysław Piaściak
( Ilość odsłon 42)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Czas na interakcję!
XXI wiek bardzo zmienił życie Ludzkości. Zatracając się w ,,Wirtualnym świecie” spędzamy wiele godzin korzystając z elektronicznych gadżetów. Zapominamy przy tym, jak miło można spędzić czas aktywnie, wraz z gronem znajomych.

Często słyszymy, gdy na pokolenie nastolatków mówi się: "dzieci social mediów". Czy tak jest naprawdę? Czy rzeczywiście spędzamy tak dużo czasu w wirtualnym świecie? Grupa Uczniów II LO w Myślenicach postanowili to sprawdzić i ku ich zaskoczeniu, badania wykazały, że to prawda! To było inspiracją do utworzenie tego projektu-odciągniecie młodzieży od komputerów, telefonów, tabletów itp.
( Ilość odsłon 45)
(Czytaj więcej... | 2875 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rolniku, złóż eWniosek już teraz!
InformacjeBiura ARiMR zapraszają do godz. 18.00
Jeszcze przez niespełna miesiąc, do 15 maja, rolnicy mogą wnioskować o dopłaty bezpośrednie, w tym roku obowiązkowo przez internet. ARiMR apeluje, by nie czekać z przesłaniem deklaracji do ostatniego dnia naboru.
( Ilość odsłon 22)
(Czytaj więcej... | 1800 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ
Informacje Firma Navigator International Sp.z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!”

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn)zamieszkujących/pracujących/uczących się  na terenie województwa małopolskiego, w tym 31 osób zamieszkujących na terenie powiatów: proszowicki, nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki.

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:
– Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
– Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
– Bezrobotni objęci III profilem pomocy
– Kobiety
– Osoby Niepełnosprawne
( Ilość odsłon 78)
(Czytaj więcej... | 2702 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Zaproszenie na V Myślenickie Targi Pracy
Informacje Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia br. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych
w Myślenicach odbędą się V Myślenickie Targi Pracy.
Jak co roku tak i tym razem organizacji Targów podjął się Powiatowy Urząd Pracy
w Myślenicach, a patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Starosta Myślenicki.
Oferta Powiatowego Urzędu Pracy skierowana jest do pracodawców z terenu Powiatu Myślenickiego i okolic oferujących wolne miejsca pracy lub planujących w najbliższym czasie zwiększenie zatrudnienia w swojej firmie. Do udziału w Targach Pracy Urząd Pracy zaprasza także osoby bezrobotne oraz osoby pracujące, które myślą o zmianie dotychczasowej pracy.
Targi Pracy to jedyny sposób bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami. Stwarzają one wiele możliwości, które w konsekwencji zwiększą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy:
( Ilość odsłon 73)
(Czytaj więcej... | 5849 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Telewizja Powiatowa

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

14.03.2018  ZNALEZIONO PSA W MIEJSOWOŚCI TOKARNIA (W OKOLICACH OSIEDLA TARNÓW ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZAD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów II półrocze 2018

IX Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.36 sekund