Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Najnowsze aktualności
Zebranie wiejskie w Więciórce

Informacja o terminie zebrań wiejskich w Tokarni i Krzczonowie

Informacja o terminie zebrania wiejskiego w Skomielnej Czarnej


Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
5099683
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
 • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
 • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Zjawisko przemocy w rodzinie


CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE?   
Przemoc w rodzinie  zwana także przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem, bowiem w sytuacji jej występowania dochodzi do naruszenie przepisów kodeksu karnego a w szczególności art. 207 §1 „Kto znęca się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny i fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”
Zachowania przemocowe mogą występować we wszystkich środowiskach i rodzinach niezależnie od statusu materialnego, pozycji społecznej i miejsca zamieszkania. Sprawcą może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta.

Zachowania przemocowe można podzielić ze względu na ich przebieg:
Przemoc chłodna

- wyrafinowana: sprawca dużą uwagę zwraca na brak widocznych śladów, objawów, czy świadków. Często ten rodzaj przemocy jest określony, jako „przemoc w białych rękawiczkach". Z racji braku dowodów ofierze trudno wykazać, że doznaje krzywdy, policja i inne służby interweniują rzadko. Z tego rodzaju przemocą najczęściej mamy do czynienia w środowiskach o tzw. wysokim statusie społecznym. Sprawcą może być osoba spostrzegana w środowisku jako człowiek prawy i dbający o rodzinę.

Przemoc gorąca - charakteryzuje się niekontrolowanymi wybuchami agresji, wściekłości, chamstwem oraz brutalnością. Sprawca nie przebiera w środkach okazując swoją złość i wyższość. Objawy przemocy są jaskrawe i widoczne dla otoczenia. W takich przypadkach częściej reaguje środowisko np. sąsiedzkie, mają miejsce interwencje policji. Ten rodzaj przemocy jest charakterystyczny raczej dla środowisk o niższym statusie społecznym.

Rodzaje przemocy w rodzinie

 •  przemoc fizyczna – są to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działania z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
 • przemoc psychiczna – to działania prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.
 • przemoc seksualna – jest to wymuszanie niechcianych zachowań
   w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np.: nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.
 • przemoc ekonomiczna – to działania mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka).

CYKLE PRZEMOCY
Przemoc ma tendencję do powtarzania się według pewnej prawidłowości zwanej cyklem przemocy. Cykl ten składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:

 • Faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych. Dochodzi do rozmaitych incydentów takich jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członka rodziny, używanie obraźliwych słów. Sprawca jest stale poirytowany i prowokuje kłótnie. Osoba, wobec której kierowana jest złość partnera stara się łagodzić konflikty zaspokajając żądania partnera i robić wszystko by poprawić mu nastrój. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną.
 • Faza ostrej przemocy - następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Ta faza trwa stosunkowo krótko, ale może zakończyć się dramatycznie: pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią zaatakowanej osoby. Na tym etapie pojawia się u osoby doznającej przemocy przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość, która powoduje, że najczęściej w fazie ostrej przemocy osoby, które jej doznają decydują się wezwać pomoc, złożyć skargę.
 • Faza miodowego miesiąca - jest to faza skruchy i okazywania żalu przez sprawcę, który chce załagodzić sytuację. Na tym etapie pojawia się szansa skorzystania przez sprawcę z terapii, która umożliwi zatrzymanie zachowań przemocowych. Jednak bez trwałej specjalistycznej pomocy faza miodowego miesiąca kończy się nawrotem przemocy.

BIBLIOGRAFIA
1. Przemoc w rodzinie. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie. Wyd. ROPS 2006r.
2.Poradnik dzielnicowego „Przemoc w rodzinie”- Tomasz Pietrzak.
3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz formularzy :Niebieskie Karty”.

Prawa autorskie © Gmina Tokarnia Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2014-05-07 (1241 Ilość odsłon)

[ Wróć ]
Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.04 sekund