Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Najnowsze aktualności
Zebranie wiejskie w Więciórce

Informacja o terminie zebrań wiejskich w Tokarni i Krzczonowie

Informacja o terminie zebrania wiejskiego w Skomielnej Czarnej


Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
5099755
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Charakterystyka Gospodarcza Gminy Tokarnia


W naszej gminie użytki rolne zajmują 3117 ha co stanowi 45% ogólnej powierzchni.
Grunty orne zajmują 2445 ha tj. 78,5% użytków rolnych, użytki zielone zajmują 670 ha tj.21,5% użytków rolnych.
W strukturze gleb zaznacza się bardzo wysoki udział gleb klasy V i VI; razem stanowią one 68% użytków rolnych.
Produkcja rolna ma charakter tradycyjny. Hoduje się krowy, trzodę chlewną i drób, jednak z reguły na własne potrzeby, a tylko częściowo na sprzedaż (głównie mleko).
Rzeźba terenu Gminy jest wyraźnie niekorzystna dla intensywnej produkcji rolnej i znacznie obniża wartość tutejszych gruntów. Warunki klimatyczne, ukształtowanie powierzchni i niska klasa gruntów powodują, że rolnictwo w gminie nie jest opłacalne. Uwarunkowania te nie pozawlają również na wprowadzenie mechanizacji, dlatego wiele prac polowych wykonywanych jest ręcznie, co zdecydowanie podnosi koszty produkcji. Dodatkowy problem to przeludnienie agrarne i rozdrobnienie gospodarstw, co decyduje o dużym ukrytym bezrobociu. W większości gospodarstw źródłem utrzymania jest działalność poza rolnictwem, w sferze usług, pracach budowlanych w kraju i zagranicą. Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje Spółdzielnia Producentów Mleka Groń, która zajumje się skupem mleka od okolicznych rolników. Sytuacja finansowa rolników uległa poprawie po wejściu Polski do Unii Europejskiej i możliwości korzystania z dopłat bezpośrednich. Szansą dla tutejszych rolników wydaje się być również prowadzenie ekologicznych gospodarstw rolnych.
W większości gospodarstw źródłem utrzymania jest działalność poza rolnicza. W 1999 roku zarejestrowanych było w Gminie 326 podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatnich lat nastąpił żywiołowy rozwój transportu towarowego, handlu i zakładów stolarskich.
Na terenie gminy nie znajdują się większe zakłady przemysłowe, funkcjonują tylko zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe.
Największa koncentracja zainwestowania występuje w dolinie rzeki Krzczonówki i potoków Bogdanówka i Więcierża.
W przeważającej części tereny zainwestowane, to tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Tereny zainwestowane zajmują ok.5% ogólnej powierzchni Gminy.
Tokarnia to rozwijająca się gmina posiadająca na ogół dobrze zorganizowaną infrastrukturę techniczną z wyjątkiem kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Większość gospodarstw jest podłączona do lokalnych wodociągów. Znaczna część gospodarstw podłączona jest do sieci gazowej, część gospodarstw przechodzi na ogrzewanie gazowe. Dostęp do telefonii stacjonarnej posiada ponad 60% mieszkańców Gminy. Obecnie na terenie gminy umiejscowiony jest jeden przekaźnik telefonii komórkowej.
Na terenie gminy funkcjonuje wiele instytucji służących do prowadzenia i zaspokajania podstawowych potrzeb związanych z życiem społecznym i kulturalnym mieszkańców. Infrastruktura ta obejmuje instytucje o funkcjach publicznych z zakresu: oświaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz instytucji komercyjnych działających w oparciu o reguły rynkowe.
Głównym celem rozwoju Gminy jest rozwój turystyki, w tym agroturystyki i zaplecza rekreacyjno-sportowego. Duża lesistość obszaru (ok.47% w Gminie) sprzyja rozwojowi turystyki (pomimo pewnych utrudnień w pieszej penetracji lasów ze względu na rozczłonkowanie dolinami).

Prawa autorskie © Gmina Tokarnia Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-11-18 (17140 Ilość odsłon)

[ Wróć ]
Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.09 sekund