Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4279830
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.

INWESTYCJE GMINNE

Parking w Krzczonowie
Parking w Krzczonowie
Realizacja w 2011 roku.
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Chodnik w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2013 roku.
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Rozbudowa ZPO w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa parkingu w Wieciórce
Budowa parkingu w Więciórce
Realizacja w 2012 roku.
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Remont strażnicy OSP w Więciórce
Realizacja w 2013 roku.
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Budowa chodnika w Tokarni - Więcierza
Realizacja w 2013 roku.
Budowa parkingu w Tokarni
Budowa parkingu w Tokarni
Realizacja w 2011 roku.
Budowa parkingu w Bogdanówce
Budowa parkingu w Bogdanówce
Realizacja w 2012 roku.
Budowa chodnika w Krzczonowie
Budowa chodnika w Krzczonowie
Realizacja w 2012 roku.
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Budowa placu zabaw w Skomielnej Czarnej
Realizacja w 2011 roku.
Remont Dworku w Tokarni
Remont Dworku w Tokarni
Realizacja w 2013 roku.
Remont drogi do Gronia
Remont drogi do Gronia
Realizacja w 2014 roku.
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Remont placu manewrowego przy OSP w Krzczonowie
Realizacja w 2014 roku.
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Remont drogi Krzczonów - Zawadka
Realizacja w 2012 roku.
Remont boiska w Tokarni
Remont boiska w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Remont Ośrodka Zdrowia w Tokarni
Realizacja w 2014 roku.
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia
Realizacja w 2011 roku.

ZAMKNIĘCIE DROGI W CENTRUM TOKARNI

Wykonawca remontu drogi gminnej w Tokarni - Osiedle - Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. - informuje, że w dniu 30.08.2018 roku od godziny 8.00 do godziny 17.00 będzie zamknięta droga na Osiedle od Placu Targowskiego do Ośrodka Zdrowia w Tokarni w związku z wykonywaniem nawierzchni  na całej szerokości.
W związku z powyższym prosimy o wcześniejszy wyjazd samochodami i nie parkowanie nw w/w odcinku.
Za utrudnienia przepraszamy

Wspólne poszukiwanie szlaku tradycji i kultury


Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ściekówWójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności zapytanie oferto we na Budowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tokarni
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14-09-2018
Numer ogłoszenia
1133587
Status ogłoszenia
Aktualne https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1133587

W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni”
Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tokarnia na działkach ewidencyjnych 5472/3 i 5472/4. Na działce 5472/4 znajdują się urządzenia i
obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków. Na działce 5472/3 powstaną nowe obiekty i urządzenia w ramach planowanej rozbudowy. W ramach inwestycji powstaną następujące obiekty:
- dwa reaktory biologiczne typu przepływowego w technologii niskoobciążeniowego osadu czynnego o łącznej przepustowości 300m3/doba z instalacją do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych,
- budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów,
-infrastruktura drogowa,
- stacja ścieków dowożonych.
W trakcie prac budowlanych modernizacji będą podlegały:
- istniejąca pompownia ścieków surowych (montaż automatycznej kraty mechanicznej oraz dodatkowych pomp),
- istniejący budynek oczyszczalni (instalacja nowych urządzeń oraz rurociągów technologicznych wraz z koniecznym wyposażeniem),
- istniejący ciąg technologiczny (montaż instalacji do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych mechanicznie)

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gminy Tokarnia nowej rozbudowanej oczyszczalni ścieków dostosowanej do aktualnych potrzeb aglomeracji o łącznej przepustowości 480 m3/d.

Długofalowym społeczno-gospodarczym oddziaływaniem projektu będzie poprawa jakości wód, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ochrony środowiska i zdrowia
mieszkańców regionu.

Okres realizacji projektu VI 2018 r. – XII 2019 r.

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 4 970 060,28 zł

Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 3 452 316,65 złPROGRAMY EDUKACYJNE

Laboratorium Sukcesu Młodzi i Kompetentni

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Regulamin świadczenia usługi usuwania i utylizacji azbestu przez Urząd Gminy w Tokarni
Wniosek o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotła węglowego Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotła węglowego na ekologiczny kocioł gazowy

NISKA EMISJA - WAŻNE DLA MNIE

Obudziłam się dziś rano, śnieg wesoło sypie. Nastrój świąteczny wkrada się powoli do domu. I jak to mam w zwyczaju (od niedawna) otwarłam aplikacje prezentującą pomiar zanieczyszczenia powietrza.
Co się dzieje! Czerwone, pomarańczowe i bordowe punkt zasłaniają całą Małopolskę. Zanieczyszczenie powietrza bardzo duże, w niektórych miejscach ekstremalne. Ekstremalne. To chyba należy się już bać, a ja widzę tylko padające płatki śniegu na moim parapecie. W kominku wesoło mruga ogień. Jest ciepło i bezpiecznie.
Włączyłam laptop, bo to słowo „ekstremalne” nie daje mi spokoju.
Na fejsie post chłopaka, studenta z Krakowa.
-Hej szedłem dziś w masce antysmogowej ul. Szewską w Krakowie i jakaś kobieta obrzuciła mnie wyzwiskami, że jestem wariatem, bo chodzę w masce. Na potwierdzenie, że to ja mam rację zamieszczam zdjęcie filtra mojej maski. Na zdjęciu na białym filtrze ślad jakby ktoś nie dawno wytarł nim kurz na długo nie odwiedzanej szafce.  Czyli to, czego wydaje się, że nie ma, jest.
Wyszukiwarka. Wpisuję słowa „niska emisja”. Internet podpowiada mi: przyczyny niskiej emisji, jak zapobiegać, skutki, co powoduje…Niekończący się pakiet stron z wpisanym hasłem.
Po kolei wybieram tematy.
Pełna treść artykułu


Aktualności: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu Autosan H9-21.41S
Aktualność z terenu Gminy TokarniaGmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 20 200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100), Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011.Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku. Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 13)
(Czytaj więcej... | 3353 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: DOTACJE DO WYMIANY KOTŁÓW
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje o możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany starego kotła na nowy kocioł na ekogroszek lub kocioł gazowy.
Gmina Tokarnia otrzymała dotację w wysokości 193 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu PONE.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku do Gminy Tokarnia do 15 września 2018 r. Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska. Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do zakupu nowych kotłów do 31 października 2018 r. Warunkiem udzielenia dotacji jest likwidacja wszystkich istniejących pieców opalanych węglem lub drewnem.
Przypominamy o obowiązku dostosowania posiadanych kotłów do obowiązującej ustawy antysmogowej:
•    od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów węglowych.
•    do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3).
•     do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji do wymiany nieekologicznych kotłów.
W załączniku znajdą Państwo Regulamin oraz Wniosek.

( Ilość odsłon 38)
(Czytaj więcej... | 1838 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz autobusu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na autobusu Autosan H9-21.41S z 2001 roku

Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 20 200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście  złotych 00/100),

Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011. Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.
( Ilość odsłon 25)
(Czytaj więcej... | 3614 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: "Kalwaria Tokarska z kijkami"
Informacje
Małopolskie Stowarzyszenie Nordic Walking zaprasza 19 sierpnia na marsz nordic walking pod nazwą "Kalwaria Tokarska z kijkami". Będzie to marsz nordic walking na Urbanią Górę - szczyt (674 m) w masywie Zębalowej. Wyruszymy o 10.00 spod UG w Tokarni. Przed marszem będzie pokaz prawidłowej techniki nordic walking oraz rozgrzewka prowadzona przez instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Udział w marszu jest bezpłatny. Każdy może przyjść na miejsce zbiórki i pójść z nami. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Z kijkami na szlaku architektury sakralnej powiatu Myślenickiego". Maszerując zobaczymy małą Kalwarię Tokarską - zespół rzeźb plenerowych na północnym zboczu Urbaniej Góry.
Każdy uczestnik marszu otrzyma pamiątkowy medal. wiecej informacji na stronie
https://www.facebook.com/events/259727098171666/?active_tab=about
Ze sportowym pozdrowieniem
Anna Opałek-Bassara MSNW
( Ilość odsłon 29)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Zebranie Wiejskie Bogdanówka
Informacje
Sołtys wsi Bogdanówka zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 25 lipca 2018 r. w budynku OSP w Bogdanówce o godz. 9.00
 Tematyka zebrania:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
  • Zaopiniowanie proponowanych projektów uchwał Rady Gminy Tokarnia:
  • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • Opinia proponowanych projektów w formie Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa,
  • Wolne wnioski,
Sołtys Wsi Bogdanówka
Andrzej Słonina

( Ilość odsłon 21)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK
InformacjeWójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że Rada Gminy w Tokarni w dniu  29 czerwca 2018 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIII/2018/2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 5 lipca 2018 r., poz. 4752) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Tokarnia.
( Ilość odsłon 158)
(Czytaj więcej... | 3020 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 1)
Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni
Informacje


W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni”
Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.
( Ilość odsłon 66)
(Czytaj więcej... | 2954 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę obiektów małej architektury
Informacje Wójt Gminy Tokarnia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - ELEMENTÓW PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RAMACH OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA.
( Ilość odsłon 86)
(Czytaj więcej... | 3800 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
InformacjeZmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 9 marca 2018r. nałożyła na Radę gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie:

1.Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tokarnia:
odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu
-  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, (SKLEPY )
- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ( GASTRONOMIA)

2. Zasad usytuowania na terenie gminy Tokarnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
( Ilość odsłon 35)
(Czytaj więcej... | 2037 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rodzicu zarejestruj swoje dziecko online
Informacje KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
( Ilość odsłon 39)
(Czytaj więcej... | 4187 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Gmina Tokarnia w projekcie Małopolski Tele-Anioł
Informacje
„Małopolski Tele-Anioł”- projekt współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W dniu 6czerwca 2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Jacka Krupę- Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Kozaka- Wicemarszałka Województwa Małopolskiego a Gminą Tokarnia reprezentowaną przez Władysława Piaściaka – Wójta Gminy Tokarnia. List Intencyjny potwierdza przystąpienie do współpracy Gminy Tokarnia przy realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
( Ilość odsłon 65)
(Czytaj więcej... | 2130 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny
InformacjeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni Ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od 02.07.2018r. do 31.12.2018r. (ok. 10 godzin miesięcznie). Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
( Ilość odsłon 101)
(Czytaj więcej... | 5717 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
InformacjeGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 32-436 Tokarnia 380, tel. 12 274-70-63 poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że poszukuje pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Tokarnia.
Do zadań pielęgniarki/asystenta należeć będzie:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- pomoc w usprawnianiu i przenoszeniu,
-kształtowanie relacji społecznych.
Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63.
( Ilość odsłon 50)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Informacje
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.
( Ilość odsłon 47)
(Czytaj więcej... | 4688 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Rekrutacja do Projektu "Małopolski e-Senior"
InformacjeProjekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Tokarnia przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
( Ilość odsłon 58)
(Czytaj więcej... | 2803 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
INFORMACJE O PROJEKCIE TELE-ANIOŁ

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W rozpoczynającym się pilotażu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować aż 10 tysięcy osób – to do nich trafią specjalne opaski z kartą sim, dzięki którym będą mogli szybko wezwać pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk SOS. To nie wszystko – w ramach projektu przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.
Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł :
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
www.malopolska.pl/teleaniol
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

Warsztaty Zdrowia dla Kobiet


Zaproszenie na spektakl


DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Telewizja Powiatowa

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów II półrocze 2018

IX Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Tokarnia przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.11 sekund