Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
5099747
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Zaproszenie do nowego serwisu www Gminy Tokarnia

Szanowni Państwo,

dzisiaj zaczynamy komunikować się z Państwem przy pomocy nowej strony internetowej www.tokarnia.info.pl/nst/nst. Jesteśmy głęboko przekonani, iż zarówno nowa forma jak i treści zawarte na naszej stronie przypadną Wam do gustu. Szczególnie zapraszamy do śledzenia Wiadomości dnia gdzie bedą się ukazywać najświeższe wiadomości z Naszej Gminy oraz Kalendarza samorządowego, gdzie będą zamieszczane informacje o planowanych wydarzeniach.

Obecnie ze względu na dużą ilość informacji i danych trwa jeszcze migracja informacji ze starej wersji strony do nowej.
Poprzednia strona Gminy Tokarnia nie będzie już aktualizowana. Dostęp do poprzedniej wersji strony będzie możliwy jeszcze przez 3 miesiące. Po tym okresie stara wersja strony zostanie wyłączona


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska

INFORMACJA WÓJTA GMINY TOKARNIA

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że od 21 stycznia 2019 roku Urząd Gminy w Tokarni czynny jest w następujących godzinach:
  • poniedziałek od 7.30  do 17.00.
  • wtorek - czwartek od 7.30. do 15.30.
  •  piątek od 7.30 do 14.00

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska


INFORMACJA ZMIANA MPZP GMINY Tokarnia

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),  w związku z Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 11 marca 2019 r  do 03 kwietnia 2019 r  

w budynku Urzędu Gminy Tokarnia, pok. Nr 13 w godz. 1000 - 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu

 28 .03.2019 r. w godz. Od 10-tej do 14-tej, w budynku Urzędu Gminy Tokarnia pok. Nr 15

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia  na adres 32-436 Tokarnia 380  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) za pomocą  elektronicznej  skrzynki podawczej Urzędu Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2019r. 

 Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, na adres 32-436 Tokarnia 380, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą  elektronicznej  skrzynki podawczej Urzędu Gminy Tokarnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tokarnia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami graficznymi


Wójt Gminy Tokarnia
mgr Marek Kluska

 


TERMINAL PŁATNICZY W KASIE UG TOKARNIA

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w kasie Urzędu Gminy Tokarnia uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą. Możemy w ten sposób dokonać zapłaty za:

  •     wszelkie opłaty skarbowe,
  •     płatności podatkowe,
  •     opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania petentów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska


PROGRAMY EDUKACYJNE

Laboratorium Sukcesu Młodzi i Kompetentni

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotła węglowego Regulamin przyznania dotacji na wymianę kotła węglowego na ekologiczny kocioł gazowy

NISKA EMISJA - WAŻNE DLA MNIE

Obudziłam się dziś rano, śnieg wesoło sypie. Nastrój świąteczny wkrada się powoli do domu. I jak to mam w zwyczaju (od niedawna) otwarłam aplikacje prezentującą pomiar zanieczyszczenia powietrza.
Co się dzieje! Czerwone, pomarańczowe i bordowe punkt zasłaniają całą Małopolskę. Zanieczyszczenie powietrza bardzo duże, w niektórych miejscach ekstremalne. Ekstremalne. To chyba należy się już bać, a ja widzę tylko padające płatki śniegu na moim parapecie. W kominku wesoło mruga ogień. Jest ciepło i bezpiecznie.
Włączyłam laptop, bo to słowo „ekstremalne” nie daje mi spokoju.
Na fejsie post chłopaka, studenta z Krakowa.
-Hej szedłem dziś w masce antysmogowej ul. Szewską w Krakowie i jakaś kobieta obrzuciła mnie wyzwiskami, że jestem wariatem, bo chodzę w masce. Na potwierdzenie, że to ja mam rację zamieszczam zdjęcie filtra mojej maski. Na zdjęciu na białym filtrze ślad jakby ktoś nie dawno wytarł nim kurz na długo nie odwiedzanej szafce.  Czyli to, czego wydaje się, że nie ma, jest.
Wyszukiwarka. Wpisuję słowa „niska emisja”. Internet podpowiada mi: przyczyny niskiej emisji, jak zapobiegać, skutki, co powoduje…Niekończący się pakiet stron z wpisanym hasłem.
Po kolei wybieram tematy.
Pełna treść artykułu


Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

Regulamin świadczenia usługi usuwania i utylizacji azbestu przez Urząd Gminy w Tokarni
Wniosek o dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest

Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków


W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tokarnia na działkach ewidencyjnych 5472/3 i 5472/4. Na działce 5472/4 znajdują się urządzenia i
obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków. Na działce 5472/3 powstaną nowe obiekty i urządzenia w ramach planowanej rozbudowy. W ramach inwestycji powstaną następujące obiekty:
- dwa reaktory biologiczne typu przepływowego w technologii niskoobciążeniowego osadu czynnego o łącznej przepustowości 300m3/doba z instalacją do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych,
- budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów,
-infrastruktura drogowa,
- stacja ścieków dowożonych.
W trakcie prac budowlanych modernizacji będą podlegały:
- istniejąca pompownia ścieków surowych (montaż automatycznej kraty mechanicznej oraz dodatkowych pomp),
- istniejący budynek oczyszczalni (instalacja nowych urządzeń oraz rurociągów technologicznych wraz z koniecznym wyposażeniem),
- istniejący ciąg technologiczny (montaż instalacji do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych mechanicznie)

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gminy Tokarnia nowej rozbudowanej oczyszczalni ścieków dostosowanej do aktualnych potrzeb aglomeracji o łącznej przepustowości 480 m3/d.

Długofalowym społeczno-gospodarczym oddziaływaniem projektu będzie poprawa jakości wód, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ochrony środowiska i zdrowia
mieszkańców regionu.

Okres realizacji projektu VI 2018 r. – IX 2020 r.

Całkowite koszty realizacji inwestycji: 4 970 060,28 zł

Wartość dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 3 452 316,65 złWydarzenia GOKiS w Tokarni


Dodatkowe zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych
InformacjeInformację o dodatkowych zgłoszeniach i terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczychw Gminie Tokarnia
( Ilość odsłon 68)
(Czytaj więcej... | 1647 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zebranie wiejskie w Więciórce
Informacje

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że w dniu 05 maja 2019r. o godz.15.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Więciórce, odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze mieszkańców wsi Więciórka.


Proponowany porządek zebranie:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sołtysa wsi Więciórka
3. Wybór Rady Sołeckiej wsi Więciórka
4. Sprawy bieżące.
W przypadku braku wymaganej frekwencji ustala się drugi termin zebrania na godz.15.30

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kluska

( Ilość odsłon 72)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o terminie zebrań wiejskich w Tokarni i Krzczonowie
Informacje
Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że zebrania wiejskie w Tokarni oraz w Krzczonowie odbędą się w dniu 7 kwietnia 2019 roku
( Ilość odsłon 130)
(Czytaj więcej... | 4015 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o terminie zebrania wiejskiego w Skomielnej Czarnej
Informacje
Tokarnia, dnia 21 marca 2019r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Tokarnia zawiadamia, że w dniu 31 marca 2019r. o godz.12.00 w budynku Domu Ludowego w Skomielnej Czarnej, odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze mieszkańców wsi Skomielna Czarna.
Proponowany porządek zebranie:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sołtysa wsi Skomielnej Czarnej
3. Wybór Rady Sołeckiej wsi Skomielnej Czarnej.
4. Sprawy bieżące.

W przypadku braku wymaganej frekwencji ustala się drugi termin zebrania na godz.12.30

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kluska
( Ilość odsłon 100)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Zebrania sołeckie w Zawadce i Bogadnówce
Informacje


( Ilość odsłon 95)
(Czytaj więcej... | 1470 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
InformacjeWójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2204 .) informuje, że od 7 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.                            
   Wójt Gminy Tokarnia
                                mgr inż. Marek Kluska

( Ilość odsłon 162)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie Wójta - wsparcie sportu kwalifikowanego
Informacje OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku.
( Ilość odsłon 127)
(Czytaj więcej... | 1451 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Nabór wniosków - „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
InformacjePrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 28 lutego do 29 marca 2019 r.
( Ilość odsłon 131)
(Czytaj więcej... | 3930 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja o średniej rocznej liczbie bydła
InformacjeWniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie bydłaDJP  w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
( Ilość odsłon 102)
(Czytaj więcej... | 1706 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych
InformacjeWójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości korzystającej ze zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub oczyszczalni przydomowej zobowiązany jest złożyć odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Gminy w terminie do 15 lutego 2019 r.
Zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać ze strony internetowej Urzędu.  
Zgłoszenia nie dotyczą nieruchomości korzystających z kanalizacji.

( Ilość odsłon 489)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019
Informacje kulturalne

         OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TOKARNIA

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2018 r, poz.994 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2018, poz. 450 ze  zm. ) oraz uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 oraz po rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Tokarnia ogłasza:

( Ilość odsłon 243)
(Czytaj więcej... | 5294 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU
Informacje
Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z: liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha , ilości zużytego paliwa, oraz stawki zwrotu akcyzy za ON.
Stawka na 2019 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.
( Ilość odsłon 165)
(Czytaj więcej... | 3192 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Ogłoszenie o naborze wniosków - wspieranie rozwoju sportu
Aktualność z terenu Gminy Tokarnia Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2019 roku.
( Ilość odsłon 147)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych w 2019 roku
Informacje

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2018 r, poz.994 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2018, poz. 450 ze  zm. ) oraz uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:

- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,

  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.

2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:

- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,

- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach sportowych,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiskowa;

( Ilość odsłon 245)
(Czytaj więcej... | 6942 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Wydarznia Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Tokarni
Informacje kulturalne
( Ilość odsłon 150)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
INFORMACJE O PROJEKCIE TELE-ANIOŁ

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W rozpoczynającym się pilotażu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować aż 10 tysięcy osób – to do nich trafią specjalne opaski z kartą sim, dzięki którym będą mogli szybko wezwać pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk SOS. To nie wszystko – w ramach projektu przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.
Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł :
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
www.malopolska.pl/teleaniol
e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl
adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula Informacyjna RODO

DOBRY START

LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

WYBORY DO PE 2019

Rozlicz PIT
Rozlicz PIT w gminie Tokarnia


Darmowy Program PIT dostarcza firma: PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Telewizja Powiatowa

SZLAK TRADYCJI I KULTURY

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

19.07.2018 R. ZNALEZIONO PSA W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW (W OKOLICACH OSIEDLA CYRLA ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZĄD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31


Znaleziono psa. Od dwóch dni błąka się w Krzczonowie na osiedlu Rusnaki. Pies jest czarny z krótką sierścią ma charakterystyczne białe plamki koło ucha i na końcach tylnych łap. Posiada brązową obrożę przeciw pchłom. Informacja o psie w UG Tokarnia.

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów na 2019 rok

X Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Krajowa Administracja Kasowa

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

MIKROPORADY

Konferencja

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Transmisje obrad Rady Gminy Tokarnia


Wykaz nieruchomościZnaleziono psa

Znaleziono psa w Krzczonowie na osiedlu Spyrki w dniu 1 grudnia 2018 roku


Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.08 sekund